Ambachtsplaats voor creativitijd

Inrichting

Van sloopafval naar superuse

Autobanden, wasmachines, kabelhaspels, om maar wat voorbeelden te noemen, ze worden in grote hoeveelheden weggegooid en zo mogelijk gerecycled. Ze gebruiken kan ook: Superuse is een manier waarop je dat kan doen. Wij geven (sloop)afval en afgedankte materialen weer een nieuwe toekomst door er op een heel creatieve manier (kantoor)inrichtingen van te maken. Prikkelen en verrassen noemen we dat. We zijn continu op zoek naar de kwaliteiten van het bestaande, die we vervolgens transformeren naar iets nieuws. Zo hebben we als eerste in kaart gebracht welke materialen allemaal waren her te gebruiken in en rond de leerfabriek. Convector-radiatoren zijn nu tafelpoten, van oude gereedschapskisten maakten we een stroomverdeelpunt voor op een grote werktafel en oude KLM-trolleys zijn nu ludieke statafels in Kafé Van Leer. We zijn voortdurend bezig met ontwerpen, fantaseren, experimenteren en altijd op zoek naar bruikbare materialen. En omdat we afhankelijk zijn van het aanbod weten we nooit precies hoe het eindresultaat er uit gaat zien.