LEERLOKAAL KVL

LEERLOKAAL KVL: DÉ PLEK WAAR JONGEREN LEREN EN EXPERIMENTEREN

De klus is geklaard! Brabantse jongeren hebben het vervallen Leerlokaal omgetoverd tot een prachtig kantoor.

Het Leerlokaal is een van de oudste gebouwen op het terrein van Leerfabriek KVL. Vroeger deed de ruimte dienst als kantoor, magazijn, kantine en werd het zelfs gebruikt voor onderwijs. Bijzonder aan het Leerlokaal is, dat het proces van herontwikkeling en renovatie door jongeren is gedaan.

De provincie heeft het gebouw aan jongeren ‘gegeven’, zodat ze er konden leren en experimenteren. Elk half jaar hielden studenten van diverse opleidingen, van vmbo tot universiteit, zich bezig met alle werkzaamheden die nodig waren voor restauratie en herbestemming. Zo deden ze ervaring op als architect, restauratiedeskundige, projectmanager, ontwerper, organisator, timmerman, metselaar, meubelmaker, glaszetter, etc. En dachten ze mee over de communicatie, nieuwe concepten, marktonderzoek, exposities en organiseerden ze bijeenkomsten.

Het resultaat mag er zijn! Het gebouw is met behoud van de originele details prachtig gerestaureerd. De jongeren hebben het Leerlokaal verkocht aan BOEi en verhuurd aan Citrus Andriessen Groep.

Gedeputeerde Henri Swinkels:

"KVL is een prachtig voorbeeld waarbij we niet alleen de gebouwen hebben gerestaureerd, maar ook diverse prachtige herbestemmingen hebben gerealiseerd, met volop aandacht voor de verhalen die daar bij horen. Ik ben er trots op dat we met de voltooiing van het Leerlokaal alle rijksmonumenten hebben gerestaureerd en grotendeels herbestemd. De komende jaren is er nog volop werk aan de winkel, maar dit is wel een moment om even bij stil te staan."